Izrada pametne ženske torbe

Autor: Jasmina Jašarević

Ručni sat, iako može biti vrlo dekorativan, istisnut je iz upotrebe pojavom mobitela. Kada želite znati točno vrijeme, malo tko će pogledati na ručni zglob – gledate u džep u kojem čuvate mobitel  ili, ako ste žena u pretinac sa mobitelom u torbi. Rodila se ideja za napraviti nešto što će biti dekorativno i korisno – pametnu žensku torbu. Naša torbica biti će pametna jer će poznavati će točno vrijeme.

LilyPad Arduino je set elektroničkih komponenti, mikrokontroler  kojeg je moguće prišiti na tekstil i napraviti interaktivnu odjeću. Kada jednom krenete istraživati o njemu, ideje same naviru. Odlučili smo se za izradu pametne torbe koja prikazuje točno vrijeme pogonjena LiliyPad Arduinom.

LiliyPad Arduino

LiliPad Arduino mikrokontroler

Odlučili smo se za digitalnu izvedbu sata, a znamenke smo „napisali“ LED diodama. Za to nam je trebalo 54 diode. Tu se javio prvi problem – LilyPad arduino ima samo 14 ulazni/izlaznih pinova tako da  podržava direktno samo 14 dioda. Tada smo se upoznali sa metodom Charlieplexinga. Bez puno ulaženja u detalje, samo mogu reći da smo ja i Charlieplexing sada na „ti“ (ja ga zovem Charlie), a uz malo dizajniranja, planiranja i na karaju lemljenja, uspješno smo spojili 54 diode  na 9 ulaznu/izlaznih pinova.

Znamenke

Znamenke digitalnog sata ispisane LED diodama i prišivene na tkaninu

Drugi problem je bio nepostojanje modula točnog sata na LilyPad pločici. Bilo bi potrebno ugraditi modul sa točnim vremenom, koji može komunicirati sa satelitom. Dobro, to bi bilo malo prepametno, pa smo se odlučili jednostavno serijskim putem reći mikrokontroleru koliko je sati i pustiti ga da dalje sam računa.

Charlieplexing

Pogled s unutrašnje strane, diode spojene pomoću Charileplexing metode

Kod izrade programske podrške nismo dozvolili da ograničenja hardwarea  utječu na naše raspoloženje pa smo osmislili algoritam kako prividno istovremeno obasjati diode koje ispisuju potrebne znamenke. Koristili smo metodu flickering (treperenja) za zavaravanje ljudskog oka.

Ovaj rad je rezultirao novim znanjima o elektronici, dizajniranju i programiranju, upoznala sam se sa novim pojmovima, a nakon svega mi je i ostala simpatična torba.

Gotova pametna torba

Konačan proizvod - ženska torba sa digitalnim satom

This entry was posted in Aktivnosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.